MAJOITUS


MAJOITUS

Majoittuminen kouluilla keskiviikkoillasta sunnuntaihin. Saapuessaan joukkueen tulee ilmoittautua kisatoimistolle (Urheilutalo, Vapaudentie 1) sekä varmistaa että järjestäjällä on ajantasaiset tiedot majoittuvien määrästä, ennen siirtymistä majoituskoululle. Huomioithan että joukkueen pääyhteystieto on henkilölle joka on paikalla turnauksessa.

Majoitus tapahtuu Kokkolan alueen kouluissa, käytössä ovat sekä luokkahuoneita että liikuntasaleja. Majoituskoulun määrityksessä huomioidaan joukkueen koko ja seurasta tulevat muut joukkueet. Pyrimme huomioimaan joukkueen kuljetustarpeet majoituskoulun määrittelyssä.

Koulut ovat valvottuina koko turnauksen ajan. Majoituspaikkojen ovet ovat kiinni (Hiljaisuus) 22.00 - 06.30, jolloin eteisaulassa on vartiointi. Mukaan otettava varustus: patja (suositus max. 90 cm), makuupussi ja tyyny. Majoittuva joukkue vastaa majoitustilan siisteydestä turnauksen aikana ja luovutuksen yhteydessä. Laiminlyönnistä järjestäjällä on oikeus veloittaa 150€ siivousmaksu.

Majoitus edellyttää maksettua majoituspakettia. Majoitukseen joukkue voi ottaa enintään neljä maksavaa huoltajaa. Majoituskapasiteetin mahdollistaessa, voi joukkue erikseen sopia majoitusvastaavien kanssa useamman huoltajan majoituksesta.

Mahdolliset erityisjärjestelyt tulee sopia erikseen turnauksen majoitusvastaavien kanssa.

Alustavasti majoituskoulut ilmoitetaan joukkueille 15.6.2024 mennessä. Tämän jälkeen muutokset ovat mahdollisia, niistä kuitenkin informoidaan joukkuetta erikseen.

Majoituspaikat löydät tästä...

Majoitusvastaavat:

Tiina Peltoniemi 050-5509770
Jonne Sandberg 044-7809093


INKVARTERING

INKVARTERING

"Inkvartering på skolor från onsdag kväll till söndag. Vid ankomst ska laget anmäla sig till tävlingskontoret (Idrottsgården, Frihetsvägen 1) och se till att arrangören har aktuell information om antalet som ska bo där innan de går till inkvarteringsskolan. Observera att huvudkontakten för laget är personen som är närvarande under turneringen.

Inkvarteringen sker på skolor i området Karleby, både klassrum och gymnastiksalar används. Vid val av inkvarteringsskola beaktas lagets storlek och andra lag från samma klubb. Vi försöker ta hänsyn till lagets transportbehov när vi väljer inkvarteringsskola.

Skolorna övervakas under hela turneringen. Dörrarna till inkvarteringsutrymmena är låsta (tystnad) från kl. 22.00 till 06.30, då övervakning finns i foajén.
Medtag följande utrustning: madrass (rekommendation max 90 cm), sovsäck och kudde.

Laget som bor i skolan ansvarar för ordningen under turneringen och vid utcheckning. Vid försummelse har arrangören rätt att ta ut en städavgift på 150€.

Inkvartering kräver betald inkvarteringspaket. Laget kan ta med högst fyra betalande föräldrar till inkvarteringen. Om inkvarteringskapaciteten tillåter kan laget överenskomma separat med inkvarteringsansvariga om inkvartering för fler föräldrar.

Eventuella särskilda arrangemang ska överenskommas separat med turneringens inkvarteringsansvariga.

Preliminärt meddelas inkvarteringsskolorna till lagen senast den 15 juni 2024. Efter detta datum kan ändringar göras, men laget informeras separat om dem."

Inkvarteringsställen kan du hitta härifrån...

Ansvarspersoner för inkvarteringen:

Tiina Peltoniemi 050-5509770
Jonne Sandberg 044-7809093


ACCOMMODATION AND FOOD

"Lodging at schools from Wednesday evening to Sunday. Upon arrival, the team must register at the tournament office (Sports Hall) and ensure that the organizer has up-to-date information on the number of people staying before proceeding to the accommodation school. Please note that the main contact for the team is the person present during the tournament.

Accommodation takes place at schools in the Kokkola area, using both classrooms and gymnasiums. When determining the accommodation school, the size of the team and other teams from the same club are taken into account. We aim to consider the team's transportation needs when selecting the accommodation school.

The schools are supervised throughout the tournament. The doors to the accommodation areas are closed (quiet hours) from 10:00 PM to 6:30 AM, with surveillance in the lobby. Equipment to bring: mattress (recommended max 90 cm), sleeping bag, and pillow. The team staying there is responsible for the cleanliness of the accommodation during the tournament and upon check-out. In case of negligence, the organizer has the right to charge a cleaning fee of 150€.

Accommodation requires payment of the accommodation package. The team can bring a maximum of four paying guardians to the accommodation. If the accommodation capacity allows, the team can separately arrange accommodation for additional guardians with the accommodation coordinators.

Any special arrangements should be agreed upon separately with the tournament's accommodation coordinators.

Preliminarily, the accommodation schools will be notified to the teams by June 15, 2024. After this date, changes are possible, but the team will be informed separately about them."


Accomodation places you can find from here...

Inquiries:

Tiina Peltoniemi 050-5509770
Jonne Sandberg 044-7809093