Spelregler

Lagen indelas i grupper bestående av 4-6 lag. Varje grupp spelar en enkel serie. Efter detta spelas placeringsmatcher enligt cupsystem. Alla lag garanteras minst fem matcher. I klasserna F9 och yngre spelas enligt Finlands Bollförbunds regler inte finaler och inte heller uppgörs serietabeller. Matcherna dömes av licensierade domare tillhörande domarklubbar i Finland och i utlandet.

KOKKOLA CUP spelas i enlighet med Finlands Bollförbunds och FIFA:s regler och förordningar förutom angående matchtid, byten, varningar, inkast samt målspark (se matchbestämmelser). Arrangören kan också i enskilda fall göra dispensbeslut angående överåriga, dubbelrepresentationer och spelarlicenser.

KOM IHÅG
Lagen ser till att spelarna är försäkrade och att försäkringen gäller även i turneringar.

Den officiella regeltext som tillämpas i Kokkola Cup är den finskspråkiga versionen.

Domare


Alla domare innehar officiell domarlicens från Finlands Bollförbund, eller från sina egna respektive bollförbund. Assisterande domare används senast i finaler och bronsmatcher.

Matchbestämmelser


Alla lag bör före sin första match i turneringen lämna åt arrangörerna en förteckning över de spelare som kommer att spela i laget under turneringen. Spelarantalet är obegränsat. Under turneringens gång kan man inte tillägga spelare till spelarlistan. Spelaren kan spela i olika lag under turneringen men i samma åldersgrupp kan spelaren delta endast i ett lag.

Ett lag kan använda ett obegränsat antal bytesspelare (nämnda i spelarförteckningen) i en match.

Om båda lagen har samma färg på speltröjan är bortalaget förpliktat att byta tröjor. Målvaktens tröja bör alltid skilja sig från utespelarnas.

Hörnspark ges alltid från hörnflaggan.

Matcher som i cup- eller finalspelet slutat oavgjort avgörs genast genom straffsparksläggning. Straffsparkarna skjuts i huvudsak i enlighet med FIFA:s regler. På stora planer 5 straffläggare, i E-11 och yngre 3 straffläggare.

I E-juniorer och yngre klassernas matcher använder domaren bara grön kort. Om en förseelse skulle förutsätta gult eller rött kort kan domaren ge spelaren en muntlig varning eller till och med avlägsna spelaren från planen. Laget får dock fortsätta med fullt manskap.

Varningar och utvisningar


Två varningar (2x Gult Kort) resulterar i utvisning (Rött Kort). Då måste spelaren i fråga lämna planen och får inte ersättas. Alla varningar och utvisningar gäller bara i den aktuella matchen.

Ifall spelaren blir direkt utvisad med (rött kort) följer ett matchstraff automatiskt. Baserat på domarens rapport kan juryn förlänga spelförbudet.

F-juniorer (7-9 år)


I spelformen 5m5 kan inspark ges från marken eller med spark från händerna (inom straffområdet). Om någon annan spelare än målvakten gör insparken ges den från marken.

I årsklasserna F-8 och yngre juniorer använder man i spelformen 5 m 5, i stället för inkast, inspark eller dribbling. Bollen bör vara på sidlinjen. Spelaren kan själv dribbla iväg från sidolinjen i stället för att göra inspark. Insparken kan inte gå direkt i mål. Motståndarna bör vara på ett avstånd av minst 5 meter.

I årsklassen F-9 juniorer använder man i spelformen 5m5 normalt inkast.

E-juniorer (10-11 år)


I dessa ålderklasser används offside område. Offside området börjar vid straffområdets gräns och sträcker sig till baslinjen.

I spelformen 8m8 kan målsparken ges från marken från vilken del som helst av straffområdet.

D-juniorer (12-13 år)


I spelformerna 8m8 och 11m11 i årsklasserna D12-D13 används normala halva planens offside-regler.

Målsparkarna ges från målområdet. Motståndarna bör vid utspark, fri-, hörn- och straffsparkar vara minst 5,5 från bollen.

REGLER FÖR ÖVERÅRIGHET


Överårighets tillstånd som beviljats av det egna distriktet gäller i Kokkola Cup. Distriktets beviljade tillstånd skall meddelas arrangören då spelarlistan överlämnas ("beviljat tillstånd" märkning).

Turneringsarrangören har också rätt att på lagets ansökan bevilja tillstånd för överårig spelare att spela i en ett år yngre åldersgrupp under turneringen. I de yngsta åldersgrupperna där det spelas 5m5 (F7 - F9) och 8m8 (E10 - D13) kan laget ha högst två (2) överåriga spelare samtidigt på planen. I de äldre åldersgrupperna där det spelas 11v11 kan laget ha högst tre (3) överåriga spelare samtidigt på planen.

Planer


Matcherna spelas på 28 gräsplaner och 1 konstgräsplan. Gräsplanerna finns på fyra större fotbollsplanområden, Sandhagens fotbollsplanområde, Kyrkbackens planområde, Nynäs Park och Heimar (travbanan). Som reservplaner vid dåligt väder används andra gräsplaner, fotbollshallen med fullstor plan samt sandplaner.

TÄVLINGSUPPLÄGNING


Deltagande lag i de olika klasserna delas upp i grupper på 4 - 6 lag, som spelar en enkelserie där alla möter alla. Sluttabellens ordningsföljd är baserad på normal poängberäkning, tre för seger och en för oavgjord. Om två eller flera lag slutar på samma poäng bestäms ordningsföljden av:

1. Poäng i inbördes matcher, 2. Målskillnad i inbördes matcher, 3. Gjorda mål i inbördes matcher, 4. Målskillnaden i zonen, 5. Gjorda mål i zonen, 6. lottdragning.

TÄVLINGENS JURY

Alla meningsskiljaktigheter och protester avgörs av en tremannajury som tävlingsarrangörerna utsett. Juryns utslag kan inte överklagas. Turneringsarrangören kan inte upphäva juryns beslut.

protester


Om brott mot dessa regler eller andra meningsskiljaktigheter uppkommer kan en protest göras. Eventuella protester skall inlämnas skriftligt till kansliet senast 1 timme efter att matchen slutspelats. Protesten bör innehålla en noggrann motivering och en protestavgift på 100 € skall inbetalas samtidigt. Denna avgift återfås om protesten godkänns. Protester, som berör matchdomarens beslut, bör även meddelas domaren omedelbart efter matchen. Protester, som görs angående spelplan, tävlingsmaterial, mm, kan inte behandlas om därom inte meddelats domaren före matchens början. Juryns beslut kan inte överklagas.

walkower

Om ett lag inte infinner sig till matcharenan senast fem minuter efter utsatt matchtid eller infinner sig med mindre än nio (9) spelare (av 11) / fem (5) (av 8) spelare eller försenar sig utan giltig orsak utlyses det lag som infunnit sig till matcharenan, som segrare med resultatet 3-0.

OBS! Ett lag som uppför sig osportsligt blir omedelbart avstängd från turneringen för en bestämd tid.

Åldersgrupper


Pojkar

Klass

Spelar antal

Speltid

Medaljmatcher

B-16/17
11
2x25 min.
2x30 min.
C-15
11
2x25 min.
2x30 min.
C-14 Level 1
11
2x25 min.
2x30 min.
C-14 Level 2
11
2x25 min.
2x30 min.
D-13 Level 1
11
2x20 min.
2x25 min.
D-13 Level 2
8
2x20 min.
2x25 min.
D-12 Level 1
8
2x20 min.
2x25 min.
D-12 Level 2
8
2x20 min.
2x25 min.
E-11 Level 1
8
2x15 min.
2x20 min.
E-11 Level 2
8
2x15 min.
2x20 min.
E-10 Level 1
8
2x15 min.
2x20 min.
E-10 Level 2
8
2x15 min.
2x20 min.
F-9
5
2x15 min.
 
F-8
5
2x15 min.
 
F-7
5
2x15 min.
 
MINI
4
2x15 min.
 

Flickor

Klass

Spelarantal

Speltid

Medaljmatcher

B-16/18
11
2x25 min.
2x30 min.
C-15
11
2x25 min.
2x30 min.
C-14
11
2x25 min.
2x30 min.
D-13 Level 1
11
2x20 min.
2x25 min.
D-13 Level 2
8
2x20 min.
2x25 min
D-12
8
2x20 min.
2x25 min.
E-11 Level 1
8
2x15 min.
2x20 min.
E-11 Level 2
8
2x15 min.
2x20 min.
E-10 Level 1
8
2x15 min.
2x20 min.
E-10 Level 2
8
2x15 min.
2x20 min.
F-9
5
2x15 min.
 
F-8
5
2x15 min.
 
F-7
5
2x15 min.
 Specialgrupper

Klass

Spelarantal

Speltid

Finaler

-
7
2x15 min.